Qui som

La Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana és una associació de caire federatiu constituïda l'any 1992 per posar en comú projectes, inquietuds i problemes dels centres i instituts d'estudis. En formen part més de 120 centres i instituts d'estudis o altres entitats similars que, d'una banda, tenen com a objectiu l'estudi, la promoció, la divulgació, la difusió i la defensa del patrimoni cultural i natural i altres temes humanístics, en l'àrea territorial on desenvolupin llur activitat, i de l'altra, utilitzen el català com a llengua d'expressió i comunicació. El nostre àmbit d'actuació són els territoris de parla catalana.

La diversitat de formes d'organització dels centres, els àmbits geogràfics d'actuació, la pluralitat d'activitats programades i la recerca generada constitueixen una extraordinària aportació a la cultura catalana. La coordinació, la potenciació i la difusió d'aquests valors, en el seu conjunt, és l'objectiu primordial de la CCEPC.

Marc legal

La CCEPC està inscrita al Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, Grup 1, Secció 2, Número nacional 1549. Marc legal: Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d'associació.  Enllaç al text de la llei

Història de l’entitat

 

Acte de constitució de la CCEPC, Vic, 6 de juny de 1992. Foto: Josep M. Riuda

La Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana (CCEPC) es va fundar el dia 6 de juny de 1992 en l'assemblea constitutiva celebrada a Vic, amb l'adhesió d'una vintena de centres d'estudis locals i comarcals d'arreu dels territoris del domini lingüístic català.

Durant la segona meitat dels anys setanta i durant tota la dècada dels anys vuitanta es van constituir un bon nombre de centres d'estudis. Cap a la segona meitat dels anys vuitanta hi havia la consciència i la necessitat d'articular propostes conjuntes, de tractar problemàtiques comunes i de crear una plataforma de coordinació. El pas definitiu per a concretar-ho es va materialitzar en el I Congrés de Centres d'Estudis de Parla Catalana, celebrat a Lleida els dies 19 i 20 d'abril de 1991. Com a resultat del congrés es va formar una comissió gestora provisional, encarregada de portar endavant el projecte de creació de la Coordinadora i la preparació dels seus estatuts que es van aprovar a l'assemblea constitutiva de Vic. Finalment, en l'assemblea de Valls del 26 de juny d'aquell mateix any, va ser elegida la primera Junta de govern de la CCEPC.

Avui, la Coordinadora ha consolidat l'organització interna, a la vegada que s'han realitzat i impulsat nombrosos projectes. En el moment de la constitució, estava formada per una vintena de centres d'estudis locals i comarcals. Actualment els centres associats sobrepassen el centenar, i procedeixen de tots els territoris de parla catalana. La majoria de centres que en formen part són associacions sorgides de la societat civil que articulen culturalment un determinat territori o un àmbit temàtic, funcionant en bona part gràcies al voluntarisme de la seva massa social, tot cercant recursos en les administracions i altres fonts de finançament. Una minoria són grans centres de caràcter oficial, dependents de governs autonòmics, diputacions, consells insulars o ajuntaments.

Els centres d'estudis dels territoris de parla catalana, amb una activitat associativa constant, realitzada amb rigor i dignitat, amb voluntat de formar una opinió pública qualificada, propicien l'estudi, la recerca, el coneixement, la divulgació i la preservació dels valors patrimonials entesos en un sentit molt ampli. Les publicacions dels centres d'estudis cobreixen la divulgació específica de cada comarca o població.

En els centres d'estudis convergeixen la recerca voluntària i acadèmica, amb el propòsit de dessacralitzar el coneixement científic per democratitzar el saber. Els centres d'estudis contribueixen a personalitzar el territori, a dotar-lo de coneixements, de crear perspectives, de propiciar propostes i de generar opinió amb el repte de construir una societat més culta.

Premi Nacional de Patrimoni Cultural 2007

Diploma acreditatiu del premi, que va ser reproduït en facsímil per a cada centre d'estudis adherit en aquell moment, i el guardó commemoratiu, obra de Quim Tarrida (Barcelona, 1967), anomenat "Columpus", un saltamartí amb sons de cascavellsyenda

El dia 24 de novembre de 2007 la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana va rebre el Premi Nacional de Patrimoni Cultural 2007. L'acte va tenir lloc al Teatre Fortuny de Reus i va ser presidit pel vicepresident de la Generalitat Josep Lluís Carod-Rovira i pel conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació Joan Manuel Tresserras.

El conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, i el vicepresident del Govern, Josep Lluís Carod-Rovira, lliuren el premi al president de la CCEPC, Josep Santesmases, i als vicepresidents, Narcís Figueras i Carles Riba.

El motiu de rebre aquesta distinció va ser –tal com diu el diploma acreditatiu– "per haver aixoplugat un centenar d'entitats d'estudis locals i comarcals d'arreu de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears que s'ofereixen en tots els àmbits de les ciències i la cultura en general."

Grup de tots els premiats en l'edició 2007 dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya.