Entitats de suport i col·laboració

Institut d'Estudis Catalans

L'any 2000 la Coordinadora signà un conveni amb l'IEC pel qual aquest acollia la nostra entitat a la seva seu perquè hi desenvolupés l'activitat pròpia. Mitjançant aquest conveni la CCEPC disposa d'un espai de treball i serveis (telèfon, servei informàtic, fotocòpies, correus, neteja, sales de reunions, etc.).

 

Federació d’Ateneus de Catalunya

Conveni signat el 2019 amb l’objectiu de Fomentar el coneixement i la col·laboració entre les dues federacions i entre les entitats que en formen part.

 

Diputació de Barcelona

Ajut de l'Oficina de Patrimoni Cultural per desenvolupar el programa d'activitats.

 

Diputació de Girona

Conveni bianual per a desenvolupar el programa d'activitats.

 

Diputació de Lleida

A través de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, conveni plurianual per a desenvolupar el programa d'activitats.

 

Diputació de Tarragona

Subvenció per a desenvolupar el programa d'activitats.

 

Fundació Privada Mútua Catalana

Convenis anuals de suport a determinats projectes o activitats.

 

Universitat de Barcelona

Grau d’Història. Conveni de col·laboració per acollir alumnes en pràctiques, vinculant-los a projectes de recerca de centres d'estudis.

 

Universitat Autònoma de Barcelona

Graus d’Història i d’Humanitats. Conveni de col·laboració per acollir alumnes en pràctiques, vinculant-los a projectes de recerca de centres d'estudis.