El món agrari a les terres de parla catalana

La Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, l'Institut Ramon Muntaner i la Fundació del Món Rural, van presentar el l’exposició “El món agrari a les terres de parla catalana”, articulada en els següents àmbits: els paisatges, els conreus, la ramaderia, l’home, la dona i la terra, el treball, les formes de vida, present i futur.

L'exposició és el compendi ordenat, documentat i argumentat d'una petita selecció entre 4.000 fotografies recollides en el territori, amb la voluntat de difondre una percepció àmplia i generalitzada del món agrari a les terres de parla catalana. Una memòria dels paisatges sempre canviants, dels conreus i del bestiar que han anat ocupant les nostres terres segons han estat les necessitats, les demandes del mercat i la rendibilitat econòmica. Memòria també dels sistemes, coneixements i tècniques que homes i dones han aplicat en el conreu de la terra, de les formes de posseir-la, d'organitzar-se, de viure.

Tot plegat es va pensar i es va produir com la mirada d’un procés obeert, mai com un bloc històric tancat. Aquesta exposició pretén sensiblilitzar la societat a partir de la fotografia i de la realitat viscuda i fer entendre que el futur  del sector agrari és responsabilitat de tota la societat, com una necessitat inherent dels països avançats de ser curosos amb el territori i la gent que hi treballa.

Exposició al monestir de Santes Creus (agost de 2012)

L’exposició es va inaugurar el dos de març de 2011 al Palau Robert i va començar la seva itinerància pel territori. A finals del mateix any es va construir una segona còpia per a atendre les demandes de programació. La doble itinerància es va mantenir fins l’any 2014, tot visitant un total de 53 localitats.

PLAFONS DE L'EXPOSICIÓ

Presentació

Els paisatges

Els conreus 1

Els conreus 2

La ramaderia

L’home, la dona i la terra

El treball 1

El treball 2

Les formes de vida 1

Les formes de vida 2

Present i futur 1

Present i futur 2

BANC D'IMATGES

Allotjat en el repositori corporatiu Memòria Digital de Catalunya. La principal finalitat de la MDC és augmentar la visibilitat i consulta del patrimoni català.

- La col·lecció "El món agrari a les terres de parla catalana" té gairebé 4000 imatges disponibles per a la consulta digital, procedents d’uns 150 fons documentals. Aquesta quantitat imatges són la totalitat d'imatges recollides durant el projecte.

- De cada una de les imatges es visualitza una fitxa tècnica amb les seves dades principals (títol, descripció, data, autor, localització, procedència, etc). 

- Les imatges es visualitzen en baixa resolució i amb marca d'aigua, per tal de preservar els drets d'imatge. Hi ha la possibilitat de demanar una còpia òptima posant-se en contacte amb l’organització del projecte.

Enllaç al banc d’imatges