Perquè adherir-se

Enxarxa't

L’any 1992, les iniciatives d'alguns centres i instituts d'estudis van confluir en la creació de la CCEPC, per tal que des d’aquest punt de trobada es poguessin sumar les coincidències i les diversitats, per optimitzar recursos i per donar a conèixer i reclamar l'atenció deguda a la gran aportació cultural que aquestes entitats fan a la societat de les terres de parla catalana.

Als seus estatuts, la CCEPC es defineix així:

La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana neix a partir de la necessitat de coordinar i promoure activitats i interessos conjunts dels centres i instituts d’estudis o altres entitats similars que, d’una banda, tinguin com a objectiu l’estudi, la promoció, la divulgació, la difusió i la defensa del patrimoni cultural i natural i altres temes d’àmbit humanístic, en l’àmbit territorial on desenvolupi llur activitat, i de l’altra, utilitzin el català com a llengua d’expressió i comunicació.

I concreta les seves finalitats:

  1. Afavorir lacoordinació i cooperació entre les diverses entitats que integren la CCEPC, per tal d’intercanviar informació, experiències i dinàmiques dels diferents centres.
  2. Promoure una major presència pública dels centres i instituts d’estudis i contribuir a fer que aquests siguin consultats per part dels ciutadans i les institucions en aquells afers en què són competents i poden emetre opinions, informes i dictàmens autoritzats.
  3. Actuar com a interlocutor vàlid del col·lectiu de centres d’estudisamb la societat i les diverses administracions, per tal de defensar els interessos propis. En aquest sentit, promoure iniciatives legislatives i/o administratives en benefici de les activitats i els projectes dels centres.
  4. Establir marcs de col·laboració i participació amb altre tipus d’institucions de la resta de territoris de parla catalana, així com també, en àmbits territorials més generals quan es consideri necessari.
Assemblea General de la CCEPC 2018 a la seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs

En aquests moments la CCEPC aplega prop de 130 centres d’estudis de tots els territoris de parla catalana. Formar part d’aquesta base associativa representa una enorme riquesa, que dóna valor i genera dinàmiques positives tant al al col·lectiu en general com a cada entitat, cada centre se sent dins una xarxa de contactes i intercanvi d’experències i projectes.

Quins són els avantatges d’adherir-se a la CCEPC:

- Formar part del col·lectiu. Prendre contacte amb altres centres d’estudis d’altres territoris, compartir experiències, participar en activitats.

- Tenir un interlocutor davant les administracions i altres institucions. La CCEPC forma part del Patronat de l’Institut Ramon Muntaner, de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català, del Consell de l’Associacionisme Cultural, del Consell Participatiu del Memorial Democràtic, de la fundació puntCAT...

- Gaudir de diversos serveis de suport al funcionament dels centres d’estudis: servei d’assessoria, pòlisses de responsabilitat civil sobre les activitats i sobre els membres directius i administradors, eines per a videoconferències, jornades i materials de formació.

- Avantatges per a participar a congressos, jornades i altres activitats.

- Rebre totes les publicacions de la CCEPC: actes de congressos, revista semestral Frontissa, revista Plecs d’història local, catàlegs d’exposicions i altres edicions. 

Com adherir-se

Si sou un centre o institut d'estudis i us voleu adherir a la Coordinadora, ompliu i envieu-nos el document que podeu descarregar, en format Word, en aquest enllaç. Hi trobareu totes les indicacions necessàries per fer efectiva la vostra adhesió. Si teniu algun dubte respecte al tema, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al correu electrònic de la Coordinadora (ccepc @ iec.cat) o bé al nostre telèfon 93 324 85 85 (ext. 131).