Serveis

LA SEU DE LA CCEPC: UN ESPAI OBERT

Tot i que l’adreça legal de la CCEPC és al carrer del Carme, 47 de Barcelona (edifici històric de l’IEC i seu oficial d’aquesta institució), la nostra seu operativa es troba al carrer Maria Aurèlia Capmany, 14-16 del barri del Raval de Barcelona. 

Hi podeu contactar amb nosaltres de dilluns a divendres de 9.30h a 14.30h, trucant al 933248585 ext.131. Fora d’aquest horari ens podeu contactar per correu electrònic (ccepc @ iec.cat). Podeu concertar reunions presencials.

Durant període de pandèmia, ens trobareu a la seu els dilluns, dimecres i divendres.

Prèvia sol·licitud, ens podeu demanar l’ús d’alguna de les sales de reunions. Aquest és un servei especialment adreçat als centres d’estudis que hagin de fer gestions o encontres a Barcelona i provinguin d’altres comarques.

 

SERVEI D'ASSESSORAMENT

La Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana posa a l'abast de tots els centres i instituts d'estudis adherits un servei d'assessorament, com a suport en la gestió de les entitats.

Tipus de suport que s'ofereix

Respondre i solucionar consultes relacionades amb temes legals, fiscals, laborals i comptables de cada centre o institut d'estudis.

Com fer les consultes

  • Per correu electrònic o telefònicament.
  • Les consultes hauran de ser sobre temes concrets.
  • Es recomana que es facin només les consultes necessàries, així mantindrem una bona qualitat i rapidesa en la consulta.

Com funciona el servei

  • Les consultes es poden resoldre en el mateix moment de la trucada o amb la resposta al correu electrònic, o bé generar un estudi, una altra consulta i el lliurament de documentació adient, la qual cosa endarrereix la solució.
  • Cada centre o institut d'estudis s'haurà d’identificar com a adherit a la Coordinadora en el moment de fer ús del servei.
  • El servei anirà a càrrec de CompcalTalaia, una assessoria especialitzada en entitats sense ànim lucratiu.

Full informatiu amb contacte

 

SERVEI D'ASSEGURANCES

La CCEPC té un acord signat amb Arç Serveis Integrals d'Assegurances per oferir des de la pròpia Coordinadora als centres d'estudis adherits la cobertura de pòlisses de responsabilitat civil. Amb la quota anual de cada entitat adherida s’inclou:

- Pòlissa de responsabilitat civil sobre les activitats organitzades per cada centre d’estudis, incloses les visites i sortides d’un dia de durada.

- Pòlissa de responsabilitat civil per als membres directius i administradors dels centres d’estudis.

Les pòlisses es renoven cada any i cada centre d’estudis rep un certificat de cada pòlissa de cobertura.

També des d’Arç es poden oferir als centres adherits altres tipologies d’assegurances amb condicions preferents.

Arç és una cooperativa que funciona sota el plantejament d'economia social i solidària i actua en tot l'estat i Andorra. L'acord amb la CCEPC té l'objectiu d'ampliar les cobertures i d'oferir preus cooperatius a més d'una gestió d'acord amb uns valors que compartim.

Les pòlisses que ofereix Arç no estan subjectes a una clàusula de pòlissa mínima i s'adapten al servei contractat.

 

FORMACIÓ

La CCEPC, en col·laboració amb l’Institut Ramon Muntaner i amb altres entitats i institucions, organitza periòdicament sessions i jornades formatives vinculades a temàtiques de gestió dels centres d’estudis. Alguns dels temes tractats han estat: web, novetats fiscals, gestió d’arxius fotogràfics, tècniques en recerca de memòria oral, retribucions i voluntariat, transparència, protecció de dades..

Les últimes jornades de formació s’han enfocat sobre aspectes de difusió d’activitats i de les pròpies entitats, com ara les xarxes socials o la definició d’un pla estratègic.

 

PLATAFORMA PER A VIDEOCONFERÈNCIES I AULA VIRTUAL

La CCEPC ofereix als centres d’estudis adherits la possibilitat d’utilitzar una eina virtual que permet fer videoreunions i també funciona com a aula virtual amb la qual poder fer conferències, cursos, etc. L’aplicació es diu BigBlueButton: https://bigbluebutton.org/

El programa és gratuït, però els creadors no l’ofereixen como a servei, només el codi, per aquesta raó requereix d’un servidor, instal·lació i configuració. L’entorn del programa està personalitzat amb la imatge de la CCEPC.

Un dels avantatges del servei que oferim és que tenim al darrera algú que ens fa de servidor i ens assegura el funcionament i la personalització.

 

MANUAL DE CRITERIS PER A LA PRESENTACIÓ I L'EDICIÓ DE COMUNICACIONS ALS CONGRESSOS

Elaborat per Oriol Fort. Fruit de l’experiència en l’edició dels nostres congressos, hem elaborat un manual per posar en comú diversos criteris a l’hora de presentar textos a jornades i congressos, de manera que es pugui disposar d’un criteri unificat i clar, tant per als autors, per als curadors de les edicions o per als centres d’estudis editors.

El posem a l’abast dels centres d’estudis per si us pot servir també com a referència per a les vostres publicacions.

Descarregar el manual