Espai i festa

Catàlegs d'exposicions

Data: 2018
Autor: Josep Mañà et alt.
Editorial: Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, Institut Ramon Muntaner, Grups de recerca local de Barcelona
Pàgines: 42
ISBN: 978-84-948536-2-3

L’Exposició “Espai i festa. La transformació festiva de l’espai urbà a les viles i als barris de Barcelona” ofereix una documentada i extensa panoràmica del que és i ha estat històricament, a les viles u als barris de Barcelona, el costum de guarnir les places i els carrers amb motiu de festa.

Àmbits:

L’espai i la tradició d’ornamentar-lo

L’espai ornamentat

Tipologies i materials d’ornamentació

Els destinataris i els autors dels guarnits

 

Descàrrega del catàleg