Llibre Blanc dels centres i instituts d'estudis de Catalunya

Altres publicacions

Data: 1998
Autor: Antoni Gavaldà (Ed.)
Editorial: Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana
Pàgines: 137
ISBN: 978-84-600-9506-4

Aquesta publicació te com a objectiu analitzar la realitat dels centres i instituts d’estudis. El Llibre Blanc, coordinat i redactat per Antoni Gavaldà, és una radiografia força precisa de la vida i el tarannà dels centres i instituts d’estudis de Catalunya, que ha de servir com a instrument d’actuació i divulgació.

Consulta o descàrrega