Eines per a treballs de memòria oral

Altres publicacions

Data: 2008
Autor: M. Dolors Bernal / Joan Corbalan
Editorial: Diputació de Barcelona, Direcció General de Memòria Democràtica, Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, 2008
Col·lecció: Eines, 1
Pàgines: 64
ISBN: 978-84-393-7670-5

L'elaboració d'aquesta publicació va sorgir de la constatació, per part de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, de l'existència de nombrosos projectes en l'àmbit local consistents en fixar la memòria oral com a instrument de recuperació de la memòria històrica. Atès que molts d'aquests projectes requereixen d'uns mínims requisits tècnics i una metodologia per tal que compleixin també uns mínims indispensables de rigor i mètode, es va creure convenient disposar d'un protocol o guia que pogués servir d'eina de referència a l'hora de plantejar-se aquest tipus de projecte. Copsada aquesta mancança, l'Oficina de Patrimoni Cultural va veure del tot necessari implicar a aquells sectors que tenen un pes específic en aquesta temàtica per poder tirar endavant aquesta publicació.

Consulta o descàrrega