XX Trobada d’entitats i associacions culturals de les comarques de l’antiga Diòcesi de Tortosa

Amposta, 25 de novembre de 2023

XX Trobada d’entitats i associacions culturals de les comarques de l’antiga Diòcesi de Tortosa
XX Trobada d’entitats i associacions culturals de les comarques de l’antiga Diòcesi de Tortosa

Amposta acull la vintena edició de la Trobada de centres d'estudis i entitats de l'Antiga Diòcesi de Tortosa que tindrà lloc el dissabte 25 de novembre a l'Arxiu Comarcal del Montsià (Passeig de la Generalitat, 70, 80 ).

Aquesta edició portarà per títol "Estat de la qüestió dels estudis locals a les comarques de l'Antiga Diòcesi de Tortosa".

L'organització compta amb l'Institut Ramon Muntaner, la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, l'Institut d'Estudis Comarcals del Montsià (entitat amfitriona), l'Ajuntament d'Amposta i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu de la Trobada d'enguany és posar el focus en les temàtiques sobre les què estan treballant les entitats i els investigadors actualment i situar-les en contextos més generals en relació a les tendències que s'estan produint a d'altres territoris. En alguns casos es tracta de presentar projectes en què participa més d'una entitat del territori i que estan oberts a noves incorporacions i en d'altres es tracta d'exposar línies de treball innovadores que podrien servir d'exemple i fer-se extensives a d'altres zones.

En definitiva, la Trobada ha de ser un espai de coneixença, d'intercanvi i de debat que permeti situar els projectes que s'estan realitzant actualment a les comarques de l'Antiga Diòcesi de Tortosa en el context general dels estudis locals.

INSCRIPCIONS

L'assistència a la trobada és gratuïta, tanmateix cal formalitzar la inscripció abans del dimecres 22 de novembre, mitjançant un correu electrònic a merce@irmu.org o al 977 401 757.

En cas de quedar-vos a dinar caldrà que feu un ingrés de 25€ (en concepte de dinar Diòcesi) al compte IBAN ES97 2100-0180-8302-0027-7863 abans del dia 22 de novembre.

A més, si teniu algun projecte i el voleu compartir amb la resta d'entitats participants podeu omplir la fitxa adjunta al programa. Farem un dossier amb els projectes que arribin i en podrem fer referència en el moment del debat.

Podeu consulta el programa complet, amb els noms dels ponents i títols de les ponències, aquí