Nova normativa sobre pàgines web

Norma europea que afecta els baners de cookies

Nova normativa sobre pàgines web
Nova normativa sobre pàgines web

Us comuniquem que des d'Europa s'ha emès un nou informe sobre els requisits per als baners de cookies amb l'objectiu d'establir criteris uniformes.

Aquest informe introdueix importants canvis que totes les empreses han d'aplicar en el seu baner de cookies a partir d'aquest 2023 i amb obligatorietat a partir de l'1 de gener de 2024.

En aquest informe s'especifica que el consentiment per a la instal·lació de cookies ha de complir amb els requisits del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i també s'aplica la Directiva e-Privacy.

El botó "Rebutjar cookies" ha d'aparèixer a la primera capa del baner de consentiment.

Pel que fa al consentiment, l'informe destaca que és essencial que hi hagi un botó per rebutjar les cookies a la primera capa de la pàgina web, ja que l'absència d'aquest botó és considerat un incompliment de la Directiva.

Tot avís de cookies hauria, doncs, mostrar tres opcions a la primera capa:

  • Acceptar cookies
  • Rebutjar cookies (excepte les cookies essencials per al funcionament del web)
  • Configurar/personalitzar cookies.

A "Configurar cookies" no s'han de premarcar totes les opcions

Les caselles o cookies premarcades quan accedim a la configuració, no són considerades com un consentiment vàlid.

Això obligaria l'usuari a desmarcar cada casella una a una abans de guardar els canvis, per la qual cosa es considera un abús de l'usuari.

Per tant, el més adequat és que a la segona capa on es permet a l'usuari seleccionar quines cookies desitja instal·lar, totes les opcions estiguin prèviament desactivades, tret de les estrictament necessàries per navegar.