Ajut de recerca Francesc Salvà i Campillo 2023

Termini fins el 16 d’octubre

Ajut de recerca Francesc Salvà i Campillo 2023
Ajut de recerca Francesc Salvà i Campillo 2023

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) i l'Institut Ramon Muntaner (IRMU) convoquen l'Ajut de recerca Francesc Salvà i Campillo 2023, de recerca històrica i/o patrimonial sobre els diferents àmbits que configuren el patrimoni, la història i la cultura industrial, científica i tècnica de Catalunya (patrimoni moble, immoble i/o immaterial).

Es tracta de la cinquena edició en què es continuarà donant suport d'una manera prioritària a investigadors/es joves, en període de formació o en les primeres etapes d'activitat investigadora.

Es prioritzaran els estudis i recerques inèdites que treballin els diferents àmbits d'aquest patrimoni científic, tècnic i industrial que permetin aprofundir en la seva incidència social, històrica, econòmica, tecnològica, etc. al llarg dels segles XVIII, XIX i XX, així com les propostes de protecció, restauració i posada en valor patrimonial.

S'atorgarà un sol ajut al millor projecte de recerca d'entre els presentats, a criteri del jurat, que faci referència a l'àmbit territorial de parla catalana en relació a qualsevol dels àmbits del patrimoni científic, tècnic i industrial. No es podran presentar inventaris de col·leccions.

L'ajut compta amb una dotació econòmica de 4.000€.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 16 d'octubre de 2023 a les 15 hores.

Les sol·licituds podran formular-se de forma individual o col·lectiva.

Podeu consultar les bases de la convocatòria a l'enllaç següent: https://www.irmu.org/irmu/call/321