Convocatòria Ajuts IRMU 2024

Ajuts a projectes, activitats i publicacions

Convocatòria Ajuts IRMU 2024
Convocatòria Ajuts IRMU 2024

La XIX Convocatòria d'ajuts a projectes està destinada a subvencionar projectes amb les següents característiques:

 • De recerca i de difusió cultural d’àmbit local i comarcal.
 • En català o aranès.
 • Per fomentar la creació de xarxes d’investigació o de difusió cultural que impliquin diferents entitats en un projecte comú.

La quantia de cada ajut oscil·larà entre un mínim de 1.500 € i un màxim de 5.000 €.

El termini de l'ajut acaba el 18 de setembre de 2023.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

 

 

 

La XXII Convocatòria d'ajuts a activitats està destinada a subvencionar:

 • Congressos.
 • Jornades.
 • Cursos (entenent per cursos aquells que comportin la consecució de crèdits universitaris o que tinguin una quota d’inscripció i un certificat final d’assistència).
 • Itineraris.
 • Trobades territorials d’entitats.

La quantia de cada ajut oscil·larà entre un mínim de 500 € i un màxim de 2.000 €.

El termini de l'ajut acaba el 6 d'octubre de 2023.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

 

La XIX Convocatòria d'ajuts a publicacions està destinada a subvencionar:

 1. Revistes de recerca científica d’àmbit local i comarcal (mínim 48 pàgines)
 2. Revistes de divulgació cultural d’àmbit local i comarcal (mínim 24 pàgines)
 3. Monografies (mínim 48 pàgines)

Modalitats

 • Modalitat 1. Amb un mínim de 150 exemplars en paper.
 • Modalitat 2. Només amb presentació de PDF i lliurament per a difusió en repositoris. – En cas que es garanteixi la venda sota comanda, no s’incorporarà a repositoris en accés obert fins un any després de la seva publicació.
 • Modalitat 3. Format digital: promou la creació de recursos genuïnament digitals i de les seves noves versions, renovacions o millores—revistes i llibres electrònics (e-books), aplicacions interactives (app), documentals multimèdia (webdocs), audiollibres, entre altres— sobre publicacions periòdiques i obres de recerca en l’àmbit humanístic. No es consideren renovació les modificacions que siguin una simple actualització o un manteniment dels continguts dels recursos en línia prèviament creats. No són subvencionables els portals i llocs web dedicats a la comunicació de projectes humanístics o de publicacions periòdiques i obres de recerca específicament.

La quantia de cada ajut serà:

 • Un màxim de 700 €, en el cas de publicacions de divulgació cultural, tant per al format paper com per al format digital.
 • Un màxim de 2.000 €, en el cas de les monografies i les revistes de recerca científica, tant per al format paper com per al format digital

El termini de l'ajut acaba el 13 d'octubre de 2023.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA