Mirada feminista i perspectiva de gènere a les associacions culturals

Jornades formatives

Mirada feminista i perspectiva de gènere a les associacions culturals
Gènere

La direcció General de cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya convoca unes jornades formatives adreçades a entitats per treballar la cultura organitzativa des d’una mirada feminista i introduir la perspectiva de gènere en l’activitat i funcionament intern. L’objectiu de les sessions és oferir eines i instruments per a l'autodiagnosi i acompanyar les entitats en l'elaboració de plans d’igualtat i protocols contra les violències.

La formació consta de dues sessions (una com a continuació de l’altra, per tant es recomana la inscripció a ambdues), de caràcter eminentment pràctic.

Les dates i llocs de les tres primeres edicions (després d’estiu les farem extensives a la resta del territori) són aquestes:

Localitat: Sant Feliu de Llobregat
Espai: Casal de Joves. Carrer Laureà Miró, 118

Dates: dissabtes, 15 d’abril i 22 d’abril
Horari: de 10 a 14 hores

 

Localitat:Girona
Espai: El Modern, Centre Audiovisual i Digital-Ajuntament de Girona
Dates: dissabtes, 6 i 13 de maig
Horari: de 10 a 14 hores

 

Localitat: Vilanova i la Geltrú
Espai: a determinar
Dates: dissabtes, 10 i 17 de juny
Horari: de 10 a 14 hores

 

Les jornades són d’assistència gratuïta i s’adrecen a entitats i federacions culturals. Formen part de l’activitat formativa de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural en col·laboració amb el Departament d’Igualtat i Feminismes.

Des d’aquest enllaç a Gestió de la cultura popular. Departament de Cultura (gencat.cat) podreu accedir al programa i al formulari d’inscripció. Us convidem a fer-ne difusió entre els entitats federades, ja que considerem que els continguts d’aquesta formació són una eina útil per a la reflexió i la gestió de l’activitat, funcionament intern i comunicació de les entitats.

 

URL del programa i formulari d’inscripció: https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/04_formacio/03_gestio_cultura_popular/