Obert el període d’inscripció al Cens d’entitats de foment de la llengua catalana

Fins el 31 de març de 2023

Obert el període d’inscripció al Cens d’entitats de foment de la llengua catalana

Les entitats i fundacions que promouen la llengua catalana poden inscriure's o renovar la inscripció al Cens d'entitats de foment de la llengua catalana. El termini per fer-ho acaba el 31 de març de 2023.

El Cens, impulsat per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, té per objectiu estimular les entitats que promouen la llengua catalana i donar suport i reconeixement a la seva feina. Els donatius a favor de les entitats del cens desgraven en l'impost sobre la renda de les persones físiques.

El Cens d'entitats de foment de la llengua catalana agrupa entitats privades sense finalitat de lucre, organitzacions sindicals i empresarials, col·legis professionals i altres corporacions de dret públic que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit d'actuació. S'entén per foment de la llengua catalana la realització d'activitats que promouen actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l'ús entre la població en general o en col·lectius concrets, així com la investigació sobre la llengua catalana o la seva situació.  

La inscripció al Cens s'ha de fer telemàticament a través de l'apartat Tràmits gencat. Les entitats han d'adjuntar la memòria d'activitats de foment de la llengua catalana duta a terme durant l'any 2022 a la sol·licitud.

Actualment el Cens compta amb 303 entitats membres entre les associacions, fundacions, centres d'estudis i ateneus. 

Més informació: https://llengua.gencat.cat/cens-entitats/sol-cens-entitats/ 

Des de la CCEPC i l’IRMU animem els centres d'estudis locals i comarcals de parla catalana i els ateneus federats catalans a inscriure's a aquest cens per tal de donar visibilitat a la tasca que porteu a terme en el foment de la llengua catalana.