XXXI Assemblea General Ordinària de la CCEPC

Folgueroles, 18 de març

XXXI Assemblea General Ordinària de la CCEPC
XXXI Assemblea General Ordinària de la CCEPC

Dissabte, 18 de març de 2023 a les 10.30h

Centre Cultural

Carrer Nou 15 - 08519 Folgueroles (*)

Acollits pel Grup de Recerca Folklòrica d’Osona

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s’escau de l’acta de l’Assemblea anterior

2.- Memòria d’activitats 2022 / programa d’activitats 2023

2.- Informacions de l’Institut Ramon Muntaner

3.- Memòria econòmica 2022 / Pressupost 2023

4.- Altes i baixes de centres d’estudis adherits

5.- Torn obert de paraules

 

(*) Recomanem aparcar a prop del camp de futbol, al darrere del Centre Cultural

Programa

10.00h – 10.30h Recepció. Lliurament de documentació. Esmorzar

10.30h – 12.30h Benvinguda. Assemblea General Ordinària

12.30h – 14.00h Ruta Verdaguer per Folgueroles a càrrec de la Casa Museu Verdaguer

14.00h - 15.30h Dinar

Termini per a confirmar l'assistència a l'Assemblea, al dinar i a la visita: dimarts 14 de març. Tel. 933248585 (ext.131) a/e: ccepc@iec.cat