Congrés “Exilis polítics a l’època contemporània (segles XIX i XX). Territoris de partida, territoris d’acollida”

Videos de les sessions

Congrés “Exilis polítics a l’època contemporània (segles XIX i XX). Territoris de partida, territoris d’acollida”
XIII congrés de la CCEPC

Us facilitem els enllaços als videos de les intervencions al XIII congrés de la CCEPC “Exilis polítics a l’època contemporània (segles XIX i XX). Territoris de partida, territoris d’acollida”, celebrat al MUME els dies 4 i 5 de novembre de 2022: