La CCEPC s'adhereix a les declaracions de l'IEC i la ICF contra la Llei de llengües d'Aragó

La Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, davant de la Llei de llengües aprovada per les Corts d'Aragó, s'adhereix a la declaració feta per l'Institut d'Estudis Catalans, com a institució científica amb autoritat sobre la llengua catalana, i al manifest d'Iniciativa Cultural de la Franja, com a portaveu de les associacions culturals que treballen per dignificar llengua i cultura en aquest territori.