Institut Menorquí d’Estudis

Maó (Menorca). Illes Balears

Adreça
Camí des Castell, 28
07702 Maó
Telèfon
971 35 15 00
Correu electrònic
secretaria.ime@cime.es
Lloc web
www.ime.cat

L’Institut Menorquí d’Estudis —organisme autònom del Consell Insular de Menorca, adscrit a la seva Presidència i amb personalitat jurídica pròpia— té la missió d’investigar, recuperar, promoure i difondre la cultura i la ciència de i des de Menorca. Per fer-ho, compta amb cinc seccions —Ciències Naturals, Ciències Socials, Ciència i Tècnica, Història i Arqueologia, i Llengua i Literatura— i l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), un programa o una oficina tècnica amb la finalitat de fer el seguiment científic de Menorca com a Reserva de Biosfera. L’IME està obert a la cooperació i al manteniment d’intercanvis amb altres institucions culturals tant de l’àmbit propi de la llengua catalana com espanyoles i estrangeres.