Centre d’Estudis d’Isona i Conca Dellà

Isona

Adreça
C/ Bisbe Badia, 1
25650 Isona
Telèfon
606 53 77 20
Correu electrònic
centre.estudis.isona@gmail.com
Lloc web
www.facebook.com/isonenc

El Centre d’Estudis d’Isona i Conca Dellà, neix amb la voluntat de fer possible un seguit d’actuacions Dirigides a recuperar el nostre passat històric i potenciar estudis de temàtica local.

El dinamisme i el funcionament del Centre d’Estudis d’Isona i Conca Dellà, ha de ser el resultat de la voluntat i l’esforç dels seus associats. Per això, són moltes les perspectives que es poden anar consolidant amb la participació i les iniciatives de tothom....

• Publicacions.
• Exposicions.
• Preservar, conservar i restaurar elm Patrimoni Històric-Artístic. Controlar-ne el deteriorament i prendre les mesures necessàries per la seva protecció.
• Recerca i investigació arqueològica.
• Col•laborar en la creació i funcionament del Museu Municipal.
• Crear un arxiu-biblioteca amb documentació d’interès históric.
• Potenciar els indrets d’interès històric-artístic del Municipi.
• Col•laborar amb l’Ajuntament i la resta d’associacions que tinguin els seus mateixos objectius.
• Potenciar els estudis històrics i de temàtica local.